TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG VỀ "WORLD BLOOD DONOR DAY"

Chung cư The Pegasuite 2 - 1079 Tạ Quang Bửu, P.6, Quận 8, TPHCM.

0764 955 866

TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG VỀ "WORLD BLOOD DONOR DAY"

(Xoay ngang màn hình khi xem bằng điện thoại để có trải nghiệm tốt nhất)

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), mỗi năm thế giới cần 130 triệu đơn vị máu dự trữ nhằm phục vụ công các điều trị và cấp cứu. 

Vì vậy, ngày 14/6 đã được chọn là ngày “Thế giới tôn vinh những người hiến máu”.

Vậy bạn biết gì về những từ vựng liên quan về chủ đề này? Hãy cùng Vinh Duy English tìm hiểu nhé!

1. “HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO” TRONG TIẾNG ANH CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

/blʌd dəʊˈnoɪ.ʃən/

E.g: Blood donation is a noble action that can save someone's life.

 

/wɜːld blʌd ˈdəʊ.nər deɪ/

E.g: June 14 is chosen every year as the world blood donor day. 

 

2. NHỮNG DANH TỪ CHỈ NGƯỜI THƯỜNG GẶP KHI HIẾN MÁU:

STT

TỪ VỰNG

Ý NGHĨA

VÍ DỤ

1

Doctor

/ˈdɒk.tər/

Bác sĩ

The doctor prescribed some medication.

2

Nurse

/nɜːs/

Y tá

Nurses take care of blood donors.

3

Volunteer

/ˌvɑː.lənˈtɪr/

Tình nguyện viên

Volunteers assist people with blood donation procedures.

4

Blood donor 

/blʌd ˈdoʊnər/

Người hiến máu

People over 18 years old can become blood donors

 

3. CÁC TỪ VỰNG VỀ VẬT DỤNG THƯỜNG GẶP TRONG HIẾN MÁU:

STT

TỪ VỰNG

Ý NGHĨA

VÍ DỤ

1

Sphygmomanometer

/ˌsfɪg.moʊ.məˈnɑː.mə.t̬ɚ/

Máy đo huyết áp

(cơ học)

A sphygmomanometer/

blood pressure monitor

 is a device used to measure blood pressure.

Blood pressure monitor

/ˈblʌd ˌpreʃ.ə ˌmɒn.ɪ.tər/

Máy đo huyết áp

(điện tử)

2

Antiseptic

/ˌæntəˈsɛptɪk/

Thuốc khử trùng

The wound should be cleaned with antiseptic.

3

Syringe

/sɪˈrɪndʒ/

Kim tiêm

The syringe is a tool to take about 250cc of blood

4

Bandage

/ˈbændɪʤ/

Băng gạc

After donating blood, the wound will be protected with a small bandage.

5

Blood bag

 /blʌd bæɡ/

Túi máu

Donated blood will be stored in blood bags.

6

Medical gloves

/ˈmɛdəkəl glʌvz/

Găng tay y tế

Nurses always wear medical gloves during the blood collection process.

 

4. CÁC TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN XÉT NGHIỆM MÁU:

STT

TỪ VỰNG

Ý NGHĨA

VÍ DỤ

1

Blood test

/blʌd test/

Xét nghiệm máu

No participants did not consent to a blood test.

2

Blood type

/blʌd taɪp/

Nhóm máu

There are 4 main blood types which are A, B, AB and O.

3

Blood pressure

/ˈblʌd ˌpreʃ.ər/

Huyết áp

When you eat too much salt, you will have high blood pressure.

4

Blood transfusion

/ˈblʌd trænsˌfjuː.ʒən/

Truyền máu

When the patient loses too much blood, the doctor will prescribe a blood transfusion

5

Lab result

/læb rɪˈzʌlt/

Kết quả xét nghiệm

Blood donation will be done after lab results are available.

6

Red blood cell

/rɛd blʌd sɛl/

Hồng cầu

Red blood cells carry oxygen from the lungs to every part of the body.

7

White blood cell

 /ˌwaɪt ˈblʌd ˌsel/

Bạch cầu

White blood cells help the body fight infections and other diseases.

8

Blood plasma

/blʌd ˈplæzmə/

Huyết tương

Plasma is a yellow liquid that makes up about 55% of the volume of blood.

 


ĐĂNG KÍ GHI DANH NGAY TẠI VINH DUY ENGLISH - YOUR IELTS GURU

Địa chỉ: Tầng 10, Căn hộ số 10 - 05, Chung cư The Pegasuite 2 (Số 1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hotline: 0764.955.866

Email: vinhduyenglish@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vinhduy.english

Chia sẻ:
Bài viết khác: