KHÓA LEVEL 2 (6.0+)

Chung cư The Pegasuite 2 - 1079 Tạ Quang Bửu, P.6, Quận 8, TPHCM.

0764 955 866

KHÓA LEVEL 2 (6.0+)

Thời lượng khóa học: 10 tuần (50 giờ)

Thời gian: 18:30 - 21:00

Địa chỉ: Chung cư The Pegasuite 2 - 1079 Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8, TPHCM

TÓM TẮT KHÓA HỌC

- Dành cho học viên đã nắm vững kiến thức căn bản tiếng Anh, có thể đã hoặc chưa tiếp xúc với IELTS, hoặc các học viên đã hoàn thành khoá Level 1.

- Có nhu cầu học các chiến lược để làm bài thi, đồng thời bổ sung kiến thức nền tảng.

- Học viên được tiếp xúc đồng đều 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết bằng thời lượng với nhau.

 

ĐĂNG KÍ GHI DANH NGAY TẠI VINH DUY ENGLISH - YOUR IELTS GURU

Địa chỉ: Tầng 10, Căn hộ số 10 - 05, Chung cư The Pegasuite 2 (Số 1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hotline: 0764.955.866

Email: vinhduyenglish@gmail.com

Chia sẻ:
Bài viết khác: